Ekskurija I-IV razred - prikupljanje ponuda

О Г Л А С

за прикупљање понуда за извођење екскурзије ученика I - IV разреда
у школској 2011/2012. годиниРелација: Турековац - манастир Раваница - Ресавска пећина - манастир Манасија - Турековац
Враме реализације: 19. мај 2012. године
Трајање: 1 дан
Превоз: аутобус
Планирани број ученика: 100 - 120
Садржај: у складу са Упутством за формирање понуде
Право учешћа имају туристичке агенције које поседују лиценцу министарства надлежног за послове туризма и доказе о искуству у ђачком и омладинском туризму.
Уз понуду је потребно доставити потпуну документацију у складу са Упутством за формирање понуде.
Трошкове огласа сноси туристичка агенција са којом школа закључи уговор о извођењу екскурзије.
Упутство за формирање понуда туристичке агенције могу преузети у року од 5 дана од дана објављивања огласа, у просторијама Основне школе "Ђура Јакшић", 16231 Турековац.

Додатне информације могу се добити на телефон: 064/83-89-758 Ђорђе Стојиљковић, наставник разредне настве, 064/83-89-749 Ненад Станковић, директор школе и 064/83-89-710 Данијела Филиповић, секретар школе.

Leskovac os.turekovac@gmail.com Dodato na: 14.09.2011 Pregledi: 415 () Dodaj mojim beleškama

Ekskurija V-VIII razred - prikupljanje ponuda

О Г Л А С за прикупљање понуда за извођење екскурзије ученика V - VIII разреда у школској 2011/2012. години Релација: Турековац - Пожаревац - В.Градиште - Сребрно језеро - Голубац - Лепенски вир - Ђердап - Неготин - Бор...

 
Dodato na: 2011.09.14 Područje: Leskovac